OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skatten på e-vätskor tas ut i förhållande till vätskornas volym. Skatten på andra nikotinhaltiga produkter tas ut i förhållande till produkternas vikt.

Nytt: 2020-12-01

Den 1 januari 2021 ändras LSNP. Bland annat införs en ny definition av s.k. högkoncentrerade e-vätskor.

Högkoncentrerade e-vätskor är e-vätskor med en koncentration nikotin som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 mg/ml.

För högkoncentrerade e-vätskor ska nikotinskatt tas ut med 4 000 kronor per liter.

E-vätskor

Nikotinskatt tas ut med 2 000 kr per liter e-vätska (3 § LSNP).

Skatten tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde (prop. 2017/18:187 s. 59).

Nikotinhalten i e-vätskan påverkar inte beräkningen av skatten (jfr prop. 2017/18:187 s. 40).

Andra nikotinhaltiga produkter

Nikotinskatt tas ut med 200 kr per kilo andra nikotinhaltiga produkter (4 § LSNP).

Skatten tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde (prop. 2017/18:187 s. 59).

Nikotinhalten i produkten påverkar inte beräkningen av skatten (jfr prop. 2017/18:187 s. 40).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikontinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4]

Referenser inom nikotinskatt