OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2020.

Den registrerade kan ha rätt till skadestånd för behandling som Skatteverket utför i strid med Skatteverkets brottsdatalag med tillhörande förordning. Vid överklagande av beslut enligt Skatteverkets brottsdatalag ska brottsdatalagens bestämmelser tillämpas.

Skadestånd

Den registrerade kan ha rätt till skadestånd för behandling av personuppgifter som Skatteverket utför i strid med Skatteverkets brottsdatalag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den (5 kap. 2 § SDBL).

Överklagande

Vid överklagande av beslut enligt Skatteverkets brottsdatalag ska brottsdatalagens bestämmelser om överklagande tillämpas (5 kap. 3 § SDBL). Se mer i avsnittet överklagande.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område [1] [2]