OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

LSP trädde i kraft den 1 mars 2020 och bestämmelserna om lagerhållare tillämpas från detta datum. Övriga bestämmelser tillämpas först från och med den 1 maj 2020.

Det finns två olika skattesatser på plastbärkassar. Skattesatsen är beroende av plastbärkassens väggtjocklek och volym.

Skatt ska betalas med tre kronor per plastbärkasse. För plastbärkassar som har en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter ska skatt istället betalas med 30 öre per plastbärkasse (3 § LSP).

Endast de kassar som uppfyller både rekvisitet om väggtjocklek och rekvisitet om volym omfattas av den lägre skattesatsen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1]

Referenser inom plastbärkassar, skatt på