OBS: Detta är utgåva 2020.2. Visa senaste utgåvan.

Skydd av personuppgifter är det samlingsnamn som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter. Skatteverket fattar beslut om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering. Polismyndigheten fattar beslut om fingerade personuppgifter.

Nytt: 2020-03-04

Området har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.