OBS: Detta är utgåva 2020.4. Visa senaste utgåvan.

Trots att förutsättningarna för att lämna koncernbidrag med rättslig verkan inte är uppfyllda kan regeringen lämna dispens och medge att koncernbidrag kan lämnas med rättslig verkan. Detta är innebörden av den s.k. dispensregeln i 35 kap. 8 § IL. I lagrummet räknas ett antal krav upp som måste uppfyllas för att dispens ska kunna medges.

Bestämmelsen kom till i början av 1970-talet för att underlätta en samverkan mellan staten och näringslivet genom Asea Atom.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]