OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldigheten inträder när insatser tas emot av den som har licens för skattepliktigt spel enligt spellagen.

Skattskyldighetens inträde

Skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för sådant spel som omfattas av lagen om skatt på spel (5 § LSS och prop. 2017/18:220 s. 250). Det innebär att den skattskyldige ska redovisa och betala skatt för de spel för vilka skattskyldighet har inträtt. När skatten ska redovisas och betalas följer av skatteförefarandelagen (jmf. prop. 2017/18:220 s. 363).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244) (10 § LSS).

Kompletterande information

För vilken redovisningsperiod ska punktskatt redovisas

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:1139) om skatt på spel [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad [1] [2]

Referenser inom spelskatt