OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Ett företag som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort, ska använda kassaregister. Det kassaregister som företaget använder ska uppfylla de krav som finns i Skatteverkets föreskrifter.