OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Efterbeskattningsbeslut får enligt huvudregeln meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Från denna regel finns undantag som kan innebära förlängd eller förkortad tid för efterbeskattning eller att efterbeskattning inte får beslutas.

Uppdaterat