OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Flertalet av de beslut som är fattade med stöd av SFL får överklagas.