OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Personuppgifter får behandlas på olika sätt beroende på om de behandlas elektroniskt eller manuellt. Det finns särskilda bestämmelser som gäller för elektronisk behandling av personuppgifter och andra uppgifter. Bestämmelserna gäller även annan behandling än elektronisk om uppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register.