OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Det är bara gränsöverskridande arrangemang som uppvisar minst ett av de s.k. kännetecknen som är rapporteringspliktiga. I vissa fall ska skatteförmånen vara en huvudsaklig fördel med arrangemanget för att det ska vara rapporteringspliktigt. För kännetecknen gränsöverskridande betalningar m.m. och överföring av svårvärderade immateriella tillgångar måste det vara transaktioner mellan anknutna personer för att ett arrangemang ska vara rapporteringspliktigt.

Uppdaterat