OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

En stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat trossamfund måste för att kunna bli inskränkt skattskyldig uppfylla ett antal krav. Dessa är ändamålskravet, verksamhetskravet och fullföljdskravet. För ideella föreningar och registrerade trossamfund finns dessutom ett öppenhetskrav som ska uppfyllas. I lagtexten återfinns dessa i 7 kap. 3–11 §§ IL.