OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Sambruksföreningar är en form av ekonomisk förening som bedriver jordbruk eller trädgårds­näring för medlemmarnas gemensamma räkning (lag 1975:417 om sambruksföreningar).

De lönetillägg och liknande ersättningar som en sambruksförening lämnar till en medlem eller någon annan, med hänsyn till resultatet av verksamheten, ska dras av (39 kap. 28 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1975:417) om sambruksföreningar [1]