OBS: Detta är utgåva 2021.14. Sidan är avslutad 2023.

Studieförbundens tillhandahållanden av utbildningar är i vissa fall undantagna från skatteplikt.

Det finns särskilda undantagsbestämmelser i ML för bland annat utbildningar inom grundskola, gymnasieskola och högskola.

Vad omfattas av undantaget från skatteplikt?

Folkbildningsverksamhet som tillhandahålls av ett studieförbund är undantagen från skatteplikt om den stöds av det allmänna (3 kap. 11 § 5 ML).

Med sådan folkbildningsverksamhet avses bland annat studiecirklar som studieförbunden tillhandahåller med stöd av det allmänna. Undantaget omfattar även andra kulturaktiviteter som studieförbunden tillhandahåller med stöd av statsbidrag eller kommunala bidrag.

Med det allmänna avses staten, regionerna och kommunerna enligt den definition som finns i 1 kap. 16 § ML.

Tillhandahållande av kommersiell utbildning omfattas inte

Undantaget omfattar endast den traditionella folkbildningsverksamheten som stöds av det allmänna och inte sådan utbildningsverksamhet som studieförbunden på kommersiella villkor tillhandahåller åt företag och andra. Tillhandahållande av sådan kommersiell utbildning är skattepliktigt och beskattas med skattesatsen 25 procent.

En underentreprenörs tillhandahållande är skattepliktigt

Det är endast studieförbundens omsättningar som omfattas av undantaget från skatteplikt. Det innebär att om ett studieförbund anlitar en underentreprenör så är underentreprenörens tillhandahållande skattepliktigt, t.ex. ett lärarföretag som utför studieförbundets skattefria studiecirkel.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]