OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

En bostadsrättsförening ska lämna kontrolluppgift för överlåtelse av bostadsrätt.

Privatbostadsrätt

Bestämmelser om kontrolluppgift för privatbostadsrätt finns i 22 kap. 2 § SFL. En kontrolluppgift ska lämnas om försäljning och liknande överlåtelse av en privatbostadsrätt. Uppgift ska också lämnas för överlåtelse genom gåva, bodelning, arv och testamente. Kontrolluppgift behöver inte lämnas för överlåtelse av en näringsbostadsrätt.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av privatbostadsföretaget på blankett KU55.

Kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 • lägenhetens beteckning
 • tidpunkten för överlåtelsen och tidpunkten för överlåtarens förvärv av lägenheten
 • ersättningen för överlåtelsen
 • ersättningen för förvärvet om bostadsrätten förvärvades efter 1983
 • medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen och vid förvärvet
 • kapitaltillskott som får inräknas i omkostnadsbeloppet enligt 46 kap. 7 § IL
 • anskaffningsutgiften beräknad enligt 46 kap. 14 § IL om bostadsrätten förvärvades före 1974.

Oäkta bostadsrätt

Bestämmelser om kontrolluppgift för oäkta bostadsrätt finns i 22 kap. 3 § SFL. En kontrolluppgift ska lämnas om försäljning och liknande överlåtelse av en oäkta bostadsrätt. Uppgift ska också lämnas för överlåtelse genom gåva, bodelning, arv och testamente.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det oäkta bostadsföretaget på blankett KU55.

Kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 • lägenhetens beteckning
 • tidpunkten för överlåtelsen och tidpunkten för överlåtarens förvärv av lägenheten
 • ersättningen för överlåtelsen
 • ersättningen för förvärvet om bostadsrätten förvärvades efter 1983.

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) har utvidgats fr.o.m. inkomstår 2017. TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § SFF). Läs mer om utländskt skatteregistreringsnummer.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]