OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Allmänt

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer och för ett centralt register över tilldelade organisationsnummer i hela landet, enligt 5 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

I organisationsnummerregistret finns uppgift om

  • organisationsnummer
  • namn
  • adress
  • geografiska koder för säte (län och kommun)
  • kod för juridisk form
  • markering i förekommande fall för konkurs och likvidation
  • tidpunkt för registrering och eventuell avregistrering i organisationsnummerregistret.

Efter registrering i organisationsnummerregistret får alla registrerade ett meddelande om tilldelat organisationsnummer. Även vid avregistrering sänds ett meddelande ut.

När en juridisk person avregistreras inaktiveras organisations­numret. Ett inaktiverat organisationsnummer kan inte åter­användas.

Kompletterande information

Organisationsnumrets uppbyggnad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]

Referenser inom organisationsnummer