OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Utbildning kan undantas från skatteplikt för mervärdesskatt om vissa förutsättningar är uppfyllda.