OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Rätten till arv följer av lag och testamente. För att kunna ärva måste arvingen ha överlevt arvlåtaren eller vara avlad vid arvlåtarens död och sedan ha fötts vid liv. Den som ärver enligt ärvdabalkens bestämmelser kallas legal arvinge och den som ärver på grund av ett testamente kallas testamentarisk arvinge.

Uppdaterat