OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Har Skatteverket gjort någon iakttagelse avseende en revisor som kan ha betydelse för Revisorsinspektionens verksamhet ska Skatteverket underrätta nämnden.

I vissa situationer är Skatteverket skyldigt att anmäla brott.