OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Det är i första hand rådgivare som ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang. Uppgiftsskyldigheten går över till användaren om det inte finns någon rådgivare eller om rådgivaren är förhindrad att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang p.g.a. tystnadsplikt.

Uppdaterat