OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Storleken på stödet beräknas med en beräkningsformel. Utgångspunkten är vilka fasta kostnader som ska ingå och inte ingå. Stödet begränsas för förlustföretag och företag som fått andra typer av ersättningar och stöd. Det finns dessutom ett takbelopp för hur stort stöd företaget kan få.

Uppdaterat