OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Företag som har köpt in materiella inventarier under kalenderåret 2021 kan få en skattereduktion. Skattereduktionen är 3,9 procent av ett underlag som består av anskaffningsvärdet för inventarierna. Det finns även ett krav att inventarierna ska finnas kvar i verksamheten under en tid. Skattereduktionen kan begäras av företag som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Uppdaterat

Nytt: 2021-10-26

Sidorna har tillkommit med anledning av ny lagstiftning. Lagen (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 (LSIN) träder i kraft den 1 januari 2022.

Nytt: 2021-06-21

Regeringen har lämnat propositionen Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (prop. 2020/21:207). Rättslig vägledning kommer att uppdateras när lagen har beslutats av riksdagen.