OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter inom 30 dagar efter vissa uppräknade situationer. För marknadsförbara arrangemang ska en rådgivare också lämna uppgifter kvartalsvis.

På sidan Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser finns information om tidpunkten för när man ska rapportera arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträtt mellan den 30 juni 2020 och den 1 januari 2021 samt de historiska arrangemangen (där genomförandet av arrangemanget har påbörjats efter den 24 juni 2018 och före den 1 juli 2020).

Uppdaterat