OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

En registrerad avsändare måste ställa en flyttningssäkerhet för att kunna flytta bränsle under ett uppskovsförfarande från en importplats.

Flyttningssäkerhet

Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första, andra och fjärde stycket LSE om upplagshavares skyldighet att ställa säkerhet för skatten på bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande tillämpas även på registrerad avsändare (4 kap. 8 § andra stycket LSE).

En registrerad avsändare som aldrig sänder iväg bränsle under ett uppskovsförfarande behöver inte ställa någon flyttningssäkerhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt