OBS: Detta är utgåva 2021.4. Sidan är avslutad 2023.

Undantagen från huvudreglerna ska avspegla principen att beskattning ska ske i det land där tjänsten konsumeras. Vissa av undantagen blir bara tillämpliga om köparen är någon annan än en beskattningsbar person.