OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Markanläggningar används i fastighetsägarens näringsverksamhet. Markinventarier är markanläggningar som används tillsammans med inventarier. Till markinventarier räknas också ledningar och stängsel.