OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Internprissättning handlar om priser och andra villkor som avtalas mellan närstående företag i gränsöverskridande transaktioner. Regler om internprissättning grundar sig på den s.k. armlängdsprincipen som i korthet innebär att dessa priser och villkor som avtalas ska motsvara de priser och villkor som hade avtalats mellan oberoende företag i en jämförbar situation.