OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

För företag finns en särskild begränsning i avdragsrätten för ränteutgifter på vissa skulder till företag i intressegemenskap, de s.k. riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna.

På sidan De riktade ränteavdragsbegränsnings­reglerna beskrivs regelverkets huvuddrag. På efterföljande sidor beskrivs vissa begrepp och förutsättningarna i regelverkets olika delar mer ingående.

Uppdaterat