OBS: Detta är utgåva 2021.6. Visa senaste utgåvan.

Offentlighetsprincipen gäller i alla Skatteverkets verksamheter. Den innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter om de inte är sekretessbelagda. Det finns olika sekretessbestämmelser för olika verksamheter, men det finns också sekretessbestämmelser som gäller oavsett i vilken verksamhet som uppgifterna förekommer. Även om uppgifter är sekretessbelagda kan det finnas en uppgiftsskyldighet för Skatteverket eller sekretessbrytande bestämmelser som gör att uppgifterna ändå får lämna ut.