OBS: Detta är utgåva 2021.9. Sidan är avslutad 2023.

Vid varuhandel inom EU är det ibland förvärvet som är den beskattningsgrundande händelsen. Omsättningen är i de fallen undantagen från skatteplikt för att undvika dubbelbeskattning. Det finns också speciella regler när tre eller flera parter inom EU är inblandade i en transaktionskedja samt när det gäller avropslager.

Uppdaterat