OBS: Detta är utgåva 2021.9. Visa senaste utgåvan.

När Skatteverket meddelar beslut om att ta ut skattetillägg, finns det särskilda bestämmelser om inom vilka tidsfrister sådana beslut ska meddelas.