OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Det finns avgränsningar som avgör om en inkomst ska beskattas i inkomstslaget kapital i stället för i ett annat inkomstslag. I inkomstslaget kapital tas löpande inkomster upp och utgifter dras av enligt kontantprincipen. För att en kapitalvinst eller kapitalförlust ska uppkomma krävs en avyttring. Överskott av kapital beskattas med en statlig skatt på 30 procent. Underskott av kapital ger rätt till skattereduktion.

Uppdaterat