OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Beskattningsrätten till förmögenhet följer i huvudsak fördelningen enligt artiklarna om den inkomst som är hänförlig till denna förmögenhet. I Sverige har förmögenhetsskatten avskaffats från och med taxeringsåret 2008. Det är därför inte längre aktuellt att i Sverige tillämpa bestämmelser om förmögenhet i svenska skatteavtal.

Avtalstext

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State may be taxed in that other State.

3. Capital of an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic represented by such ships or aircraft, and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Avvikelser i svenska skatteavtal

Bestämmelser i svenska skatteavtal kan avvika från modellavtalets nuvarande lydelse för att de grundar sig på en äldre lydelse av modellavtalet. De kan också avsiktligt ha utformats på ett annat sätt.

Om ett svenskt skatteavtal saknar artikel om förmögenhet ska svensk lagstiftning om förmögenhetsskatt tillämpas utan begränsning till och med taxeringsåret 2007.

Från och med taxeringsåret 2008 har förmögenhetsskatten avskaffats. Det är därför inte längre aktuellt att i Sverige tillämpa bestämmelser om förmögenhet i skatteavtal.