OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket företräder statliga fordringar som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs som allmänt mål. Skatteverket kan företräda fordringar både med stöd av borgenärslagen och andra författningar.