OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Vid vilken tidpunkt en fordran får anses uppkommen har betydelse i många olika sammanhang.

Uppdaterat