OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Kontrollavgift är en särskild avgift som Skatteverket kan ta ut av ett företag som inte följer reglerna om personalliggare, kassaregister och dokumentationsskyldighet vid försäljning av investeringsguld samt av den som inte följer reglerna om dokumentationsskyldighet vid torg- och marknadshandel.

Nytt: 2022-02-02

Sidan har flyttat från Andra skatter och avgifter för att samla alla särskilda avgifter under Skattetillägg & andra sanktionsavgifter.