OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Här förklaras begreppen fåmansföretag, fåmanshandelsbolag, delägare och företagsledare. Vidare finns information om hur vissa förmåner från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag beskattas samt en genomgång av särskilda bestämmelser som gäller sådana företag och dess delägare. Bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallades 3:12-reglerna, redovisas under sidan Utdelning och kapitalvinst.

Uppdaterat

Referenser inom fåmansföretag och fåmanshandelsbolag