OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2022.

Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam upphörde att gälla den 1 januari 2022. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2022 (SFS 2021:1166). Se tidigare utgåvor av vägledningen.