OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Olikheter i nationell lagstiftning när det gäller den skattemässiga behandlingen av företag och finansiella instrument kan i gränsöverskridande situationer ge upphov till s.k. hybrida missmatchningar. Reglerna i 24 b kap. IL syftar till att neutralisera effekterna av uppkomna hybridsituationer.

Nytt: 2022-02-02

Informationen på sidan har delats upp på flera sidor för att bli mer överskådlig. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.