OBS: Detta är utgåva 2022.5. Sidan är avslutad 2023.

Om omställningsstöd har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp, blir företaget återbetalningsskyldigt. Skatteverket kan i vissa fall träffa avtal om avbetalning eller ge anstånd med betalning. Om fordran inte betalas i rätt tid ska den lämnas till Kronofogden för indrivning

Uppdaterat