OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga beskattas för inkomster med anknytning till Sverige som finns särskilt uppräknade i lagarna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK och A-SINK), kupongskattelagen (KupL) och IL. En person som beskattas enligt IL kan ha rätt till allmänna avdrag, grundavdrag och skattereduktioner. För utländska diplomater i Sverige finns vissa specialregler.

Uppdaterat

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster