OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Rättsligt stöd för informationsutbyte i skatteärenden finns i särskilda EU-förordningar, EU-direktiv, multilaterala mellanstatliga avtal (konventioner) och bilaterala mellanstatliga avtal. I dessa juridiska instrument, som i detta sammanhang ofta kallas rättsakter, brukar skiljas mellan informationsutbyte på begäran, spontant informationsutbyte, automatiskt informationsutbyte, närvaro vid skatteutredning i annat land och samtidiga kontroller. I svensk lagstiftning finns kompletterande bestämmelser om förfarandet.

Uppdaterat