OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Tidpunkten styrs av om man redovisar mervärdesskatt och beskattningsunderlagets storlek

Man ska lämna en arbetsgivardeklaration per redovisningsperiod (26 kap. 3 § SFL). En redovisningsperiod är detsamma som en kalendermånad (26 kap. 10 § SFL).

Tidpunkten för att lämna arbetsgivardeklaration för en kalendermånad styrs av om den deklarationsskyldiga är skyldig att lämna mervärdesskattedeklaration, samt för vilket beskattningsunderlag den ska lämnas.

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt med beskattningsunderlag om högst 40 miljoner kr

Om den deklarationsskyldiga är skyldig att redovisa mervärdesskatt med beskattningsunderlag om högst 40 miljoner kr ska arbetsgivardeklarationen, enligt 26 kap. 26 § SFL, ha kommit in

  • senast den 12:e månaden efter utgången av redovisningsperioden, dock
  • senast den 17:e i januari och augusti.

Bestämmelsen har karaktär av en huvudregel och gäller om inte deklarationen ska lämnas vid andra tidpunkter.

Även kommuner och regioner ska komma in med arbetsgivardeklarationer senast den 12:e i månaden efter redovisningsperioden (26 kap. 34 § SFL).

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt med beskattningsunderlag över 40 miljoner kr

Om den deklarationsskyldiga är skyldig att redovisa mervärdesskatt med beskattningsunderlag över 40 miljoner kr ska arbetsgivardeklarationen, enligt 26 kap. 30 § SFL, ha kommit in

  • senast den 26:e i månaden efter utgången av redovisningsperioden, dock
  • senast den 27 december.

Observera att den som ska lämna en arbetsgivardeklaration den 26:e ska betala vid en tidigare tidpunkt. Man ska betala in arbetsgivaravgifterna och den avdragna skatten senast den 12:e (den 17:e i januari) i månaden efter redovisningsperioden (62 kap. 3 § SFL). Skatteverket kan besluta att ett företag som inte sköter sina betalningar av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisa den 12:e (17:e i januari och augusti) i stället (26 kap. 31 § SFL). Ett beslut om tidigare deklarationstidpunkt gäller tills vidare (prop. 1996/97:100 s. 572).

Om deklarationsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag ska deklarationen ha kommit in senast därefter följande närmaste vardag. Det framgår av lagen (1930:173) om lagstadgad tid.

Den som inte lämnar mervärdesskattedeklaration

Om den deklarationsskyldiga inte är skyldig att redovisa mervärdesskatt ska arbetsgivardeklarationen, enligt 26 kap. 32 § SFL, ha kommit in

  • senast den 12:e månaden efter utgången av redovisningsperioden, dock
  • senast den 17:e i januari och augusti.

Beslut om att viss verksamhet ska redovisas för sig

I regel ska den som är skyldig att lämna arbetsgivardeklaration redovisa allt i en deklaration. Det kan dock finnas situationer där Skatteverket kan kräva att viss verksamhet redovisas för sig. Ett exempel på när det kan vara nödvändigt är om en av delägarna i ett enkelt bolag eller partrederi ska svara för redovisning och betalning av skatten. Skatteverket får då besluta att den verksamheten ska redovisas för sig och inte tillsammans med annan verksamhet som delägaren bedriver (26 kap. 39 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1]