OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivare som fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kan söka stöd vid korttidsarbete. Stödet kan också användas vid djupa lågkonjunkturer. Arbetsgivare som infört korttidsarbete och som anordnar kompetensinsatser under den frigjorda tiden kan få ersättning för kostnader för sådana insatser.

Uppdaterat

Nytt: 2022-03-31

Området Korttidsarbete har tillkommit

Området har tillkommit med anledning av att Skatteverket tagit över som handläggande myndighet för stöd vid korttidsarbete och ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete. Reglerna träder i kraft den 1 april 2022.