OBS: Detta är utgåva 2022.7. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs vilka tillgångar som skatterättsligt utgör maskiner och inventarier respektive immateriella rättigheter och goodwill enligt 18 kapitlet IL och hur dessa ska behandlas skattemässigt. Det finns också en beskrivning av hur egenupparbetade immateriella tillgångar behandlas skattemässigt.

Läs om den redovisningsmässiga klassificeringen och värderingen av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Uppdaterat