OBS: Detta är utgåva 2022.7. Visa senaste utgåvan.

Svenska arbetslöshetskassor ska lämna kontrolluppgifter om skattereduktion för betalda avgifter till arbetslöshetskassa.

Nytt: 2022-07-01

Sidan har tillkommit med anledning av att det den 1 juli 2022 införs en skattereduktion på avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa).

Arbetslöshetskassornas skyldighet att lämna kontrolluppgift

Svenska arbetslöshetskassor är skyldiga att lämna kontrolluppgifter om skattereduktion för betalda avgifter till arbetslöshetskassa (22 kap. 27 § SFL). Se även Vem kan få skattereduktion.

Kontrolluppgifter ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (22 kap. 27 § tredje stycket SFL). Kontrolluppgifter ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgifter ska inte lämnas om medlemmen skriftligen begärt det hos arbetslöshetskassan (22 kap. 27 § andra stycket SFL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla

  • nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldiga
  • nödvändiga identifikationsuppgifter för den som kontrolluppgiften lämnas för
  • uppgift om avgift som har betalats till arbetslöshetskassan under kalenderåret.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar