OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt. Det finns olika sorts samfälligheter och olika typer av ägare till dem. Reglerna om beskattning av samfälligheter, samfällighetsföreningar och delägare varierar beroende på samfällighetens karaktär, samfällighetsföreningens karaktär respektive delägarfastighetens karaktär.