OBS: Detta är utgåva 2023.10. Sidan är avslutad 2023.

Från och med den 1 september 2023 finns bestämmelserna om samordningsnummer inte längre i FOL och FOF utan i lagen om samordningsnummer (2022:1697), SNL, respektive förordningen om samordningsnummer (2023:363), SNF. Skatteverket har som en följd av detta beslutat om nya föreskrifter (SKVFS 2023:6) om identitetskontroll vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer som har trätt i kraft samma datum. Dessa ersätter de tidigare föreskrifterna (SKVFS 2021:4) om krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer.