OBS: Detta är utgåva 2023.12. Sidan är avslutad 2023.

Vid värderingen ska all egendom inom en taxeringsenhet vara indelad i värderingsenheter. Här får du veta hur man indelar egendom i värderingsenheter inom en småhusenhet.