OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Valutakursvinst på tillgångar i utländsk valuta och på skulder i utländsk valuta är skattepliktiga som en kapitalvinst. Motsvarande valutakursförlust är avdragsgill som en kapitalförlust.

Uppdaterat